Zmena povrchov asfaltových ihrísk na svetlé plochy

V prípade verejných plôch je cieľom zmeniť spevnené povrchy na svetlé, resp. odrazové povrchy s nižšou absorpciou slnečného žiarenia, ktoré výrazne prispejú k zníženiu efektu „tepelného ostrova“, keďže tmavé spevnené plochy odrážajú len 10-20% slnečného žiarenia, zatiaľ čo svetlé povrchy viac ako polovicu. Uvedené opatrenie na zvyšovanie odolnosti verejných plôch voči prehrievaniu bude realizované na povrchoch asfaltových ihrísk a to na celkovej ploche 1 600 m2 

Kontakt

Mestský úrad Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1
977 01 Brezno
Slovakia (Slovak Republic)
IČO:00313319 DIČ:2020398391

email: podatelna@brezno.sk 
telefón: 048/6306 231