Aktuality

Mesto nakúpilo z Nórskych fondov 50 kusov zberných nádob na biologicky rozložiteľný odpad

Po energetike, priemysle a poľnohospodárstve je odpadové hospodárstvo štvrtým najväčším zdrojom skleníkových plynov v Európskej únii.

Hlavným zdrojom emisií sú práve skládky odpadov. Hlavným zdrojom skleníkových plynov vznikajúcich na skládkach odpadov je biologický rozložiteľný odpad (BRO). Jeho rozkladom pri anaeróbnych podmienkach vzniká skládkový plyn. V SR sa ročne uloží na skládky odpadov cca 1 296 347 ton komunálnych odpadov.

Mesto obnovuje materské školy na uliciach Hradby a B. Němcovej

Postupnou obnovou už prešli všetky materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, tentokrát sa už od augusta pracuje na uliciach Hradby a Boženy Němcovej. Mesto na renováciu získalo finančné zdroje z Nórskych grantov.

Online konferencia v rámci projektu „Akčný plán a opatrenia mesta Brezna zamerané na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy“

Dňa 19. 05. 2022 sa uskutočnila online konferencia v rámci projektu „Akčný plán a opatrenia mesta Brezna zamerané na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy“, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Nórskeho finančného mechanizmu, konkrétne z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Pozvánka na online konferenciu v rámci projektu "Akčný plán a opatrenia mesta Brezna zamerané na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy"

Vážené dámy,

Vážení páni,

v mene primátora mesta Brezno JUDr. Tomáša Abela, PhD. si Vás dovoľujeme pozvať na prvú online konferenciu v rámci projektu „ACC02P04 - Akčný plán a opatrenia mesta Brezna zamerané na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy“ realizovaného s finančnou podporou Nórskeho finančného mechanizmu, konkrétne z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Do vozového parku mesta pribudol ďalší elektromobil

Nové vozidlo na elektrický pohon s nulovými emisiami v porovnaní s automobilmi so spaľovacím motorom ročne ušetrí viac ako tonu CO2. 

Prostriedky na kúpu získala breznianska samospráva z Nórskych fondov v rámci akčného plánu na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy.

Nórske granty

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. 

Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. 

Kontakt

Mestský úrad Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1
977 01 Brezno
Slovakia (Slovak Republic)
IČO:00313319 DIČ:2020398391

email: podatelna@brezno.sk 
telefón: 048/6306 231