Klíma v Brezne

Akčný plán a opatrenia mesta Brezna zamerané na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy

Výstup projektu:
Výstup projektu:
Zvýšená odolnosť voči zmene klímy a schopnosť reagovať na zmenu klímy v rámci cieľových území
Realizátori projektu:
Realizátori projektu:
Prijímateľ: mesto Brezno
Partner z Nórska: mesto Ullensvang
Trvanie projektu
Trvanie projektu
február 2021 – apríl 2024
 
Financovanie:
Financovanie:
Projekt je financovaný v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Nórskych grantov vo výške 1 249 360 € a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 220 475 €.

Výška grantu pre mesto Brezno: 1 465 835,00 EUR 
 
Výška grantu pre projektového partnera: 4 100 EUR
 
Spolufinancovanie mesto Brezno: 77 367,00 EUR

Grantová zmluva: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5738124/
 
Granty EHP a Nórska: https://www.eeagrants.sk/ https://www.norwaygrants.sk

Správca programu:
Ministerstvo životného prostredia SR: https://minzp.sk/eea/program-sk-climate/ 


Národný kontaktný bod: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk
Edit Page

Kontakt

Mestský úrad Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1
977 01 Brezno
Slovakia (Slovak Republic)
IČO:00313319 DIČ:2020398391

email: podatelna@brezno.sk 
telefón: 048/6306 231