Aktivity

Mesto Brezno v roku 2020 podalo žiadosť o príspevok na realizáciu projektu „Akčný plán a opatrenia mesta Brezna zamerané na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy“ v súlade s výzvou na predkladanie žiadostí o projekt z Nórskych grantov. V roku 2021 bola naša žiadosť schválená a môžeme sa pustiť do realizácie projektu.

Mestu Brezno sa podarilo nadviazať spoluprácu s nórskym partnerom, konkrétne s mestom na juhozápade - Ullensvang. Škandinávske krajiny sú známe viacerými inováciami hlavne v oblasti podpory a rozvoja životného prostredia, ekologickým riešením v rámci napr. spracovania odpadu, využívania alternatívnych zdrojov, energie a mnohých ďalších. Tieto oblasti budú pre nás inšpiráciou a vďaka uzatvorenému partnerstvu dúfame, že sa s nami o svoje skúsenosti podelia.

Projekt prispeje k udržateľnej kvalite života obyvateľov a kvalite životného prostredia v meste v reakcii na nepriaznivé dopady zmeny klímy. Pomocou opatrení, ktoré mesto plánuje uskutočniť sa ušetrí CO2 vo výške viac ako 2 000 ton.

Realizácia projektu je naplánovaná na tri roky. Dotácia vo výške 1,4 milióna eur umožní mestu obnovu materských škôl Hradby, B. Němcovej, tvorbu dažďových záhrad, zadržiavanie zrážkových vôd či využitie alternatívnych zdrojov energie na území nášho mesta a mnoho ďalších.
Investície do budov
Investície do budov
 
Zobraziť aktivity
Zelená a modrá infraštruktúra
Zelená a modrá infraštruktúra
Zobraziť aktivity
Riešenia na úsporu energie a inteligentné riešenia
Riešenia na úsporu energie a inteligentné riešenia
Zobraziť aktivity
Odpadové hospodárstvo
Odpadové hospodárstvo
 
Zobraziť aktivity
Vodné hospodárstvo
Vodné hospodárstvo
 
Zobraziť aktivity
Checked Out

Kontakt

Mestský úrad Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1
977 01 Brezno
Slovakia (Slovak Republic)
IČO:00313319 DIČ:2020398391

email: podatelna@brezno.sk 
telefón: 048/6306 231