Kontakt

Kontaktné údaje:
Mestský úrad Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1
977 01 Brezno
Slovakia (Slovak Republic)
IČO:00313319 DIČ:2020398391

Kontakty
email: podatelna@brezno.sk 
telefón: 048/6306 231

Projektový manažér:
Mgr. Milada Šimkovičová
telefón: 048/2858 071, mob. 0911 996 016 
email: milada.simkovicova@brezno.sk

Mgr. Emma Herichová
telefón: 048/2858 076
email: emmafrederika.herichova@brezno.sk

Publicita a informovanosť:
Mgr. Emma Herichová
telefón: 048/2858 076
email: emmafrederika.herichova@brezno.sk
Edit Page

Kontakt

Mestský úrad Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1
977 01 Brezno
Slovakia (Slovak Republic)
IČO:00313319 DIČ:2020398391

email: podatelna@brezno.sk 
telefón: 048/6306 231