Zelené steny na kontajnerových stojiskách

Na zvýšenie vlhkosti ovzdušia, zníženie obsahu prachových častíc a vytvorenie pohľadovej a vegetačnej bariéry budú na dvoch kontajnerových stojiskách osadené vertikálne substrátové záhrady s výsadbou trvaliek.

Kontakt

Mestský úrad Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1
977 01 Brezno
Slovakia (Slovak Republic)
IČO:00313319 DIČ:2020398391

email: podatelna@brezno.sk 
telefón: 048/6306 231