Výsledky ankety Pocitovej mapy mesta Brezno

V priebehu mesiaca jún 2023 ste mali možnosť zapojiť sa do prípravy Akčného plánu pre zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy pre mesto Brezno.

Vyplnením Pocitovej mapy mesta a odpovedaním na niekoľko otázok ste mohli pomôcť pri príprave strategického dokumentu s názvom Akčný plán pre zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy na území mesta Brezno, ktorý tento rok pripravujeme v spolupráci so spoločnosťou ASITIS, s.r.o. Akčný plán by mal mestu pomôcť reagovať na postupne sa zvyšujúce teploty, sucho alebo ďalšie meteorologické extrémy, ktoré sa nás stále častejšie dotýkajú a v budúcnosti budú ešte početnejšie.

Výsledky prieskumu si môžete pozrieť v prílohe článku.

Kontakt

Mestský úrad Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1
977 01 Brezno
Slovakia (Slovak Republic)
IČO:00313319 DIČ:2020398391

email: podatelna@brezno.sk 
telefón: 048/6306 231