Kvitnúci cyklista aj 14 mestských lúk. Brezno reaguje na klimatickú zmenu

Menej hluku, prachu a slnečného žiarenia, viac vody, vlahy a rozmanitosti živočíšnych druhov. Centrum Horehronia sa snaží prispôsobiť dôsledkom globálneho otepľovania masívnou výsadbou zelene.

Obnovou materskej školy sa zníži spotreba energie pri prevádzke verejnej budovy

Materská škola na Ulici MPČĽ 35 prechádza výraznou rekonštrukciou s hlavným cieľom znížiť spotrebu energie pri prevádzke verejnej budovy.

Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých - Kam s odpadom z hrobových miest

S jeseňou sa okrem iného spájajú aj sviatky venované našim blízkym zosnulým. Cintoríny sú po zotmení plné stíchnutých ľudí, rozžiarených sviec či pestrofarebných chryzantém. Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých patria v našej zemepisnej šírke k rešpektovaným sviatkom nielen veriacich. Počas týchto sviatočných dní však vzniká aj veľké množstvo odpadu.

Výsledky ankety Pocitovej mapy mesta Brezno

V priebehu mesiaca jún 2023 ste mali možnosť zapojiť sa do prípravy Akčného plánu pre zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy pre mesto Brezno.

there is no planet B, klimatické zmeny

8 zaujímavých faktov o klimatickej zmene

Naposledy boli hladiny oxidu uhličitého na našej planéte také vysoké ako dnes pred viac ako 4 miliónmi rokov. Tu je 8 zaujímavých faktov o zmene klímy, o ktorých by ste mali vedieť.

Kontakt

Mestský úrad Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1
977 01 Brezno
Slovakia (Slovak Republic)
IČO:00313319 DIČ:2020398391

email: podatelna@brezno.sk 
telefón: 048/6306 231