Obnovou materskej školy sa zníži spotreba energie pri prevádzke verejnej budovy

Materská škola na Ulici MPČĽ 35 prechádza výraznou rekonštrukciou s hlavným cieľom znížiť spotrebu energie pri prevádzke verejnej budovy.

Materská škola, ktorá sídli v spoločnej budove so základnou školou na Mazorníkove, už obnovou prešla, keď mesto pre deti a pedagógov vytvorilo komfortnejšie podmienky na edukačné aktivity či rôzne činnosti spojené s hrou. Škôlkari majú pekné, moderné triedy, ako aj sociálne zariadenie vo veselých farbách na 3. a 4. poschodí. Nevyhovujúci bol však stav budovy z tepelno-energetického hľadiska, kde boli značné tepelné straty, neekonomická prevádzka objektu a neefektívne vynakladanie finančných prostriedkov, čo má za následok aj negatívny vplyv na životné prostredie. Breznianska samospráva sa rozhodla túto situáciu zlepšiť a pred letom začala s prácami.

Podľa informácií z investičného odboru, sa už podarilo zatepliť steny, strop nad štvrtým nadzemným podlažím, vymeniť okná, dvere a vlhkú stenu pod úrovňou terénu obkopať a zaizolovať. Schodisko susediace s budovou školy nadstavili až do štvrtého nadzemného podlažia. Čo sa týka interiéru, v triedach budú osadené rekuperačné jednotky, ktoré budú vetrať priestory bez nutnosti otvorenia okien, a v celej budove materskej školy vymenia svietidlá za úsporné LED.

„Realizáciou projektu dosiahneme úsporu energie na vykurovanie v rozsahu viac ako 55 %. Postupne upravíme aj priestory na prvom a druhom nadzemnom podlaží, ktoré nespadajú do tejto rekonštrukcie, a v budúcnosti ich plánujeme zrenovovať z vlastných zdrojov mesta,“ dodal primátor Tomáš Abel so slovami poďakovania za trpezlivosť pedagógom, rodičom, detičkám, ako aj verejnosti za minimálne obmedzenia vo využívaní susedného športového areálu.

Na obnovu tejto materskej školy mesto získalo nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 250 tisíc eur od Ministerstva životného prostredia SR v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou.

 

MONIKA DOLŇANOVÁ

Kontakt

Mestský úrad Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1
977 01 Brezno
Slovakia (Slovak Republic)
IČO:00313319 DIČ:2020398391

email: podatelna@brezno.sk 
telefón: 048/6306 231