Exteriérová vertikálna zeleň vo dvore M. R. Štefánika 

V prípade verejných budov pôjde o zabezpečenie tienenia alternatívnymi prvkami zelenej infraštruktúry, konkrétne formou exteriérovej vertikálnej zelene, ktorá bude osadená vo dvore M. R. Štefánika, kde sídli Múzeum komunizmu. Pôjde o zazelenanie časti fasády múrov. Cieľom je zabezpečenie ochladenia prostredia prostredníctvom evapotranspirácie vegetácie (výdaj vody z povrchu rastlín) a evaporácie (vyparovania) z povrchov, zachytávanie prachových častíc. Vertikálna zeleň prispieva k zlepšeniu a ozdraveniu klímy, podieľa sa na zvýšení ekologickej hodnoty daného priestoru.

Kontakt

Mestský úrad Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1
977 01 Brezno
Slovakia (Slovak Republic)
IČO:00313319 DIČ:2020398391

email: podatelna@brezno.sk 
telefón: 048/6306 231