Realizácia aktivít - bioretenčný systém s funkčnou vegetáciou na zadržiavanie a odvodnenie dažďovej vody zo svahov (Baldovský most)

V súvislosti so zmenami zrážkových pomerov, ktoré spôsobujú častejší výskyt intenzívnych zrážok, navrhuje mesto zrealizovať opatrenie zabezpečujúce zvýšenie infiltračnej kapacity územia a to v lokalite medzi Baldovským mostom a sídliskom Mazorníkovo, kde sa po pravej strane cesty v smere Brezno – Čierny Balog nachádza oporný múr. Jeho úlohou je stabilizovať vyššie položený svah a zabrániť zosuvom pôdy na priľahlý chodník a následne komunikáciu.