Aktuality

Online konferencia v rámci projektu „Akčný plán a opatrenia mesta Brezna zamerané na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy“

Dňa 19. 05. 2022 sa uskutočnila online konferencia v rámci projektu „Akčný plán a opatrenia mesta Brezna zamerané na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy“, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Nórskeho finančného mechanizmu, konkrétne z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Na úvod účastníkov privítal primátor mesta Brezno JUDr. Tomáš Abel, PhD., následne prevzal slovo Ing. Denis Knotka, riaditeľ Odboru kontroly projektov technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce z Ministerstva životného prostredia s prezentáciou, v ktorej predstavil Program SK-Klíma.

V ďalšom vstupe Mgr. Milada Medveďová, vedúca Odboru riadenia projektov z Mestského úradu Brezno, povedala viac o projekte „Akčný plán a opatrenia mesta Brezna zamerané na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy“. V prezentácii predstavila aktivity, ktoré mesto Brezno realizuje v rámci tohto projektu.

O aktuálnych témach a možnostiach podpory adaptačných aktivít na zmenu klímy v rámci programu EÚ Horizont Európa porozprával Ing. Mikuláš Černota, PhD., Národný delegát pre program Misia pre Adaptáciu na zmenu klímy programu Horizont Európa z Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Nasledujúca prezentácia sa venovala klimatickým zmenám. Informácie k tejto téme si pripravil Ing. Peter Tichý, vedúci Odboru životného prostredia a stavebného poriadku, Mestský úrad Brezno.

A ako posledný sa predstavil Ing. Ivan Kamenský, vedúci Odboru investičného z Mestského úradu Brezno s prezentáciou o projektoch mesta Brezna so zameraním na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy.

Všetkým prezentujúcim a účastníkom ďakujeme, že si našli čas a zúčastnili sa konferencie.

Ak sa Vám nepodarilo pripojiť na konferenciu, v prílohách si môžete pozrieť prezentáciu „Akčný plán a opatrenia mesta Brezna zamerané na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy“ a prezentácia „Predstavenie projektov mesta Brezno so zameraním na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy“.

Kontakt

Mestský úrad Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1
977 01 Brezno
Slovakia (Slovak Republic)
IČO:00313319 DIČ:2020398391

email: podatelna@brezno.sk 
telefón: 048/6306 231