Aktuality

Mesto obnovuje materské školy na uliciach Hradby a B. Němcovej

Postupnou obnovou už prešli všetky materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, tentokrát sa už od augusta pracuje na uliciach Hradby a Boženy Němcovej. Mesto na renováciu získalo finančné zdroje z Nórskych grantov.

Stavebné práce sú prioritne zamerané na zvýšenie energetických úspor a spočívajú hlavne zo zateplenia stien a striech, výmeny okien a dverí. Na Hradbách sa deti môžu tešiť na novú fasádu s detskými motívmi na atike a stenách stredného bloku.

Mesto chce pre deti v škôlkach a školách vytvoriť čo najlepšie podmienky

Vedeniu mesta záleží na kvalite jeho materských škôl, preto sa snaží pokračovať v rekonštrukcii a modernizácii ich priestorov, vďaka čomu sa deti môžu vyvíjať v oveľa krajšom a zdravšom prostredí. „Jednou z hlavných priorít bolo a je pre mňa vytvoriť čo najlepšie podmienky v našich školách a škôlkach pre naše deti. Ako jednému z mála miest na Slovensku sa nám podarilo získať Nórske granty vo výške 1,4 milióna eur na rôzne projekty. Dva z nich sú aj naše škôlky, kde sme sa v rámci projektu zamerali na energetické úspory, čo je v dnešnej dobe viac ako aktuálne,“ uviedol primátor Tomáš Abel.

Obidve materské školy patria pod Základnú školu Pionierska 2, preto ich prevádzka je dočasne presťahovaná do budovy ZŠ, pavilónu pre prvý stupeň a školský klub detí.

Na Hradbách okrem iného obnovia aj hygienické priestory.

Materská škola Hradby je zatiaľ jediná škôlka v Brezne, kde sa ešte neuskutočnila rekonštrukcia vnútorných priestorov. Na obnovu sa veľmi tešia, pretože takmer po štyridsiatich rokoch ju potrebujú ako soľ. Ako informovali z investičného odboru, rekonštrukcia interiéru je financovaná z rozpočtu mestu a pozostáva z obnovy hygienických priestorov, kde budú meniť zariaďovacie predmety, nové dlažby a obklady stien, vrátane výmeny rozvodov vody a kanalizácie. Ostatné priestory vymaľujú, podlahové konštrukcie ostanú v pôvodnom stave.

Súčasťou prác v exteriéri je výmena okien a dverí, zateplenie stien, strechy a suterénu, výmena osvetľovacích telies, a to za účelom zvýšenia energetickej účinnosti budovy.

Mesto do budúcna plánuje tiež zrekonštruovať kuchyňu tak, aby sa deti mohli stravovať v jedálni, mimo priestoru tried.

Renovácia škôlky pokračuje aj na Ulici Boženy Němcovej.

Materská škola na Ulici Boženy Němcovej už prešla čiastočnou rekonštrukciou pred štyrmi rokmi a týkala sa vynovenia interiéru. Tentokrát stavebné práce pozostávajú hlavne z výmeny okien a dverí, zateplenia stien a zaizolovania suterénu. „V interiéri sa vymenia radiátory a kompletnou rekonštrukciou prejde aj plynová kotolňa – takisto všetko za účelom zvýšenia energetickej účinnosti budovy. Strecha už bola zateplená v úrovni stropu nad druhým nadzemným podlažím v rámci rekonštrukčných prác v prvých etapách, spolu v výmenou dažďových žľabov a zvodov a nového náteru.“ Škôlku v budúcnosti čaká ešte oprava altánku (prístrešku) oddeľujúceho záhradu od dvora. 

Kontakt

Mestský úrad Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1
977 01 Brezno
Slovakia (Slovak Republic)
IČO:00313319 DIČ:2020398391

email: podatelna@brezno.sk 
telefón: 048/6306 231