Aktuality

Do vozového parku mesta pribudol ďalší elektromobil

Nové vozidlo na elektrický pohon s nulovými emisiami v porovnaní s automobilmi so spaľovacím motorom ročne ušetrí viac ako tonu CO2. 

Prostriedky na kúpu získala breznianska samospráva z Nórskych fondov v rámci akčného plánu na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy.

Bez znečistenia a hluku
Dojazd: 500 km, maximálna rýchlosť: 180 km/h, množstvo emisií: 0. To sú parametre, ktorými disponuje v poradí už druhý mestský elektromobil. Radnica ho získala vďaka 28-tisícovej dotácii z Nórskeho finančného mechanizmu za účelom zabezpečenia činností vo verejnom záujme. 
„Cestná doprava a motorové vozidlá sa veľkou mierou podieľajú na znečistení životného prostredia. Znečistenie ovzdušia a hluk z dopravy narušujú kvalitu života a zhoršujú životné podmienky obyvateľov mesta. Preto chceme prispieť k zníženiu množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia prostredníctvom využívania elektromobilu pre potreby Mestského úradu v Brezne,“ zdôvodňuje nákup ďalšieho elektromobilu v hodnote takmer 34 tisíc eur primátor Tomáš Abel.

Mestské SUV bez emisií
Podľa slov mestskej projektovej manažérky Emmy Herichovej sa elektrický automobil bude využívať výlučne na činnosti nehospodárskeho charakteru a to vo verejnom záujme na výkon samosprávnych funkcií. „Nový elektromobil s nulovými kombinovanými emisiami CO2 v g/km bol zakúpený pre potreby zamestnancov mestského úradu, aby sa v rámci možností dojazdu elektromobilu uprednostnil na cesty v rámci mesta a okolia ekologický spôsob prepravy,“ vysvetľuje Herichová.
Dizajnovo atraktívne mestské SUV na elektrický pohon s automatickou prevodovkou a výkonom 220 kW neprodukuje žiadne emisie a na jedno nabitie prejde priemerne 500 kilometrov. Doba nabíjania sa pohybuje od necelých 40 minút prostredníctvom rýchlonabíjacej stanice až po 7,5 hodiny cez štandardnú zásuvku. Úspora emisií v porovnaní s vozidlami so spaľovacím motorom pritom predstavuje približne tonu CO2 za rok.

Kúpna zmluva č. Z20218746_Z

Kontakt

Mestský úrad Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1
977 01 Brezno
Slovakia (Slovak Republic)
IČO:00313319 DIČ:2020398391

email: podatelna@brezno.sk 
telefón: 048/6306 231