Zakúpenie 10 kusov bicyklov pre zamestnancov Mestského úradu a Technických služieb

Ďalším opatrením, ktorým chcelo mesto znížiť emisie znečisťujúcich látok z automobilovej dopravy je rozvíjať trvalo udržateľnú mobilitu a to prostredníctvom podpory a rozvoja cyklistickej dopravy.
Za účelom rozvoja a propagácie cyklistickej dopravy navrhlo mesto nakúpiť 10 ks bicyklov pre zamestnancov Mestského úradu a Technických služieb mesta. Uvedeným opatrením chce Mestský úrad v Brezne ísť príkladom pre svojich obyvateľov a motivovať ich k využívaniu udržateľných foriem dopravy, aby na dochádzanie do práce použili bicykel namiesto motorového vozidla.

Kontakt

Mestský úrad Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1
977 01 Brezno
Slovakia (Slovak Republic)
IČO:00313319 DIČ:2020398391

email: podatelna@brezno.sk 
telefón: 048/6306 231