Realizácia aktivít - bioretenčný systém s funkčnou vegetáciou na zadržiavanie a odvodnenie dažďovej vody zo svahov (Baldovský most)

V súvislosti so zmenami zrážkových pomerov, ktoré spôsobujú častejší výskyt intenzívnych zrážok, navrhuje mesto zrealizovať opatrenie zabezpečujúce zvýšenie infiltračnej kapacity územia a to v lokalite medzi Baldovským mostom a sídliskom Mazorníkovo, kde sa po pravej strane cesty v smere Brezno – Čierny Balog nachádza oporný múr. Jeho úlohou je stabilizovať vyššie položený svah a zabrániť zosuvom pôdy na priľahlý chodník a následne komunikáciu.

Kontakt

Mestský úrad Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1
977 01 Brezno
Slovakia (Slovak Republic)
IČO:00313319 DIČ:2020398391

email: podatelna@brezno.sk 
telefón: 048/6306 231