Realizácia aktivít - aplikácia na monitorovanie kvality vzduchu v meste – elektronizácia

V rámci tzv. „smart riešení“ je navrhovaná realizácia opatrení zameraných na online monitoring znečistenia životného prostredia, a to najmä kvality ovzdušia a hluku, ktorých cieľom je ochrana a zlepšenie verejného zdravia pomocou monitorovania kvality ovzdušia.

Kontakt

Mestský úrad Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1
977 01 Brezno
Slovakia (Slovak Republic)
IČO:00313319 DIČ:2020398391

email: podatelna@brezno.sk 
telefón: 048/6306 231