Aktuality

Pozvánka na online konferenciu v rámci projektu "Akčný plán a opatrenia mesta Brezna zamerané na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy"

Vážené dámy,

Vážení páni,

v mene primátora mesta Brezno JUDr. Tomáša Abela, PhD. si Vás dovoľujeme pozvať na prvú online konferenciu v rámci projektu „ACC02P04 - Akčný plán a opatrenia mesta Brezna zamerané na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy“ realizovaného s finančnou podporou Nórskeho finančného mechanizmu, konkrétne z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Konferencia sa uskutoční dňa 19. 05. 2022 so začiatkom o 9:30 h prostredníctvom platformy MS TEAMS.

Na podujatie sa pripojíte prostredníctvom kliknutia na link uvedený nižšie:

Kliknutím sem sa pripojte k schôdzi

INŠTRUKCIE PRE ÚČASTNÍKOV:

 • prostredníctvom linku sa o 09:30 pripojte ku konferencii
 • otázky k obsahu prosíme zadávajte na záver konferencie, prípadne prostredníctvom chatu 
 • celý online event bude nahrávaný

Program bude nasledovný:

 • Zahájenie konferencie a privítanie účastníkov moderátorom

 

 • Úvodný príhovor primátora

JUDr. Tomáš Abel, PhD. – primátor mesta Brezno

 

 • Predstavenie programu SK-Klíma

Ing. Denis Knotka – Ministerstvo životného prostredia, riaditeľ Odboru kontroly projektov technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce, Program SK-Klíma

 

 • Predstavenie projektu „Akčný plán a opatrenia mesta Brezna zamerané na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy“

Mgr. Milada Medveďová – vedúca Odboru riadenia projektov, Mestský úrad Brezno

 

 • Aktuálne témy a možnosti podpory adaptačných aktivít na zmenu klímy v rámci programu EÚ Horizont Európa

Ing. Mikuláš Černota, PhD., Národný delegát pre program Misia pre Adaptáciu na zmenu klímy programu Horizont Európa, Ekonomická univerzita v Bratislave

 

 • Klimatické zmeny

Ing. Peter Tichý, vedúci Odboru životného prostredia a stavebného poriadku, Mestský úrad Brezno

 

 • Predstavenie projektov mesta Brezno so zameraním na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy

Ing. Ivan Kamenský, vedúci Odboru investičného, Mestský úrad Brezno

 

 • Diskusia

 

 • Záver online konferencie

 

Ďakujeme a tešíme sa na Vašu účasť.

Kontakt

Mestský úrad Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1
977 01 Brezno
Slovakia (Slovak Republic)
IČO:00313319 DIČ:2020398391

email: podatelna@brezno.sk 
telefón: 048/6306 231